Longrevalidatie

Sinds 1999 werkt onze longfysiotherapeut, Erik Vunderink, al samen in het netwerk COPE-Actief. Dit is een vereniging van gespecialiseerde eerste lijns fysiotherapeuten die patiënten met longklachten behandelen. Om lid van dit netwerk te kunnen zijn dient men aan allerlei kwaliteitseisen te voldoen en jaarlijks de benodigde bij- en nascholing te volgen.Er wordt in nauwe samenwerking met de maatschap longgeneeskunde van het MST gewerkt aan een verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met longklachten. Indien u longpatiënt bent en aan kortademigheid lijdt, inspanningsbenauwd bent of moeite heeft met het los- en ophoesten van vastzittend slijm komt u mogelijk in aanmerking om hiervoor door ons behandeld te worden. Vraag ons rustig om nadere informatie hieromtrent.